I den bästa av skolor skapas förutsättningar för lärande.

En miljö som är stimulerande för både barn/elever och personal.

Det ska kännas bra i magen att gå till skolan. 
Ett accepterande klimat där det råder en ömsesidig respekt mellan
barn/elev och personal.

En skola där många vuxna finns i elevens närhet.
En skola som har en holistisk kunskapssyn som innefattar både kursplaner och läroplanen. 
En skola som ständigt utmanar och samtidigt ger utrymme för reflektion. 
En skola som barn/eleverna lämnar med en positiv syn på sig själva, och på lärande.

Nya Skolan strävar efter att vara den bästa av skolor